Pot l’asseguradora presentar davant el jutjat un informe mèdic diferent i més ampli que el que va enviar al lesionat en la seva oferta motivada?

201705.18
0
0

L’informe mèdic definitiu”, segons l’art. 37 del RDLeg 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació de vehicles a motor (EDL 2004/152063), serà elaborat pels serveis mèdics designats per l’entitat asseguradora, tindrà per objecte valorar les seqüeles, les lesions temporals i totes les seves conseqüències personals, ha de ser lliurat a l’asseguradora i al lesionat i, la seva presentació conjunta amb l’oferta motivada és un requisit per a la validesa d’aquesta última.
No obstant això, segons preveu l’art. 7.5 RDLeg 8/2004, en el cas de disconformitat del perjudicat amb l’oferta motivada pot ser que se sol·liciti a petició d’ambdues parteixes un informe pericial complementari que pot ser emès per l’ Institut de Medicina Legal, a càrrec de l’assegurador. Aquest informe pericial complementari serà la base d’una nova oferta motivada que haurà de realitzar l’assegurador en el termini d’un mes des del lliurament de l’informe. Vol dir-se amb això que l’última oferta que pot presentar l’entitat asseguradora no estarà sempre basada en l’anomenat “informe mèdic definitiu” sinó en un informe pericial complementari que no serà emès pels serveis mèdics designats per l’asseguradora sinó per ambdues parts conjuntament.
Bé sigui l’anomenat “informe mèdic definitiu” o bé sigui el possible informe pericial complementari, tots dos estan emmarcats en el tràmit previ al procediment judicial en tenir per finalitat evitar-ho si existeix acord entre les parts. Així doncs, aquests informes mancaran dels requisits formals prevists en l’art. 535 LEC (EDL 2000/77463) para quan tenen per finalitat la seva aportació al procés.
L’entitat asseguradora podrà presentar en el procés judicial posterior un altre informe pericial diferent de el “definitiu” per complir amb les prescripcions formals dels informes pericials que accedeixen a un procediment i també per exposar els arguments amb els quals pretén refutar la disconformitat expressada pel lesionat enfront de l’oferta motivada així com les conclusions dels informes mèdics aportats per aquell en el tràmit previ al procediment judicial.
Ara bé, entenc que existeix un límit en el contingut d’aquest informe pericial presentat en el procés judicial diferent de el “definitiu” i és que no pot contenir una valoració sobre l’entitat de les lesions temporals o seqüeles del lesionat diferent de l’expressada ja en l’informe pericial “definitiu” perquè, precisament, ha estat la disconformitat del lesionat amb aquestes conclusions el que ha provocat la iniciació del procés judicial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.